Πώληση Μηχανουργείου

Πωλείται Μηχανουργείον (Επισκευαί Πλοίων) στον Πειραιά, το 50% λόγω συνταξιοδότησης.

Perfect Ltd Χρήστος Κατσάτος & Σία Ε.Π.Ε.

Πληροφορίες στο Τηλ: 210 4210480 & Fax: 210 4210467
Ώρες 08:00 έως 15:30 εκτός Σάββατο-Κυριακή