Γεωργίου Κασιμάτη 1 και Πλατεία Οδησσού
185 31, ΠΕΙΡΑΙΑΣ

Τ: 210 4637 419
F: 210 4637 419
E: info@enomixpe.gr